45 skadd og 3 døde i skipsulykker

Tallet på skadde i skipsulykker ble doblet i fjor, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Tre personer omkom, ingen av dem yrkesfiskere. Ialt ble 45 personer skadd på norskregistrerte næringsfartøy, 22 av dem da «Viking Sky» havarerte på Hustadvika.