55.000 eksportjobber kan ryke

Dersom koronakrisen fortsetter fram til høsten og verdensøkonomien faller, kan en konkursbølge i norsk eksportnæring føre til 55.000 tapte arbeidsplasser. Det hevder en fersk rapport fra Menon analyse, utført for Eksportkreditt.