65 millionar til folkehøgskulane

Regjeringa gir 65 millionar kroner ekstra til folkehøgskulane, som er stengt på grunn av koronaviruset. Dei ønsker å unngå å permittere tilsette, for det kunne gått utover haustens kull av folkehøgskule-elevar.