Banket opp på EUs grense

Flyktninger og migranter som forsøker å ta seg fra Bosnia og inn til EU-landet Kroatia, blir mishandlet av grensepolitiet, ifølge Leger uten grenser.