Dale vil granske bompengeselskap

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil vite om ledende ansatte i bomselskapet Ferde i Bergen jobbet for et privat prosjekt i Kongo, mens bompengeselskapet betalte lønna.