Eksplosjonsfare ved borerigg

Det har oppstått brann i forbindelse med arbeidet i ein ny tunnel ved E69 i Porsanger. Det er mange farlege gassar og væske i lagerteltet kor brannen starta, og det er derfor eksplosjonsfare. Ingen personar er førebels skada som følge av brannen.