Familievernkontorer åpner igjen

Fra torsdag åpner familievernkontorene gradvis for veiledning og mekling ansikt til ansikt på kontorene, opplyser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kontorene har vært stengt av smittevernhensyn, men åpnet et telefontilbud i slutten av mars.