Fremmede arter rundt Oslofjorden

Forskere fant 174 fremmede arter rundt Oslofjorden i sommer. Noen av artene er aldri blitt påvist i Norge før. Funnene kom i forbindelse med et pilotprosjekt i regi av Norsk institutt for naturforskning, skriver Aftenposten.