Kan bli global mangel på kaffi

Koronakrisen gir kaffidyrkarane store problem med å skaffe nok arbeidskraft til å hauste inn kaffibønner. Innhaustinga av kaffi har stoppa opp ei rekke stader i verda, og allereie no er verdslageret av kaffi på sitt lågaste nivå på to år, melder SVT