Når ikkje fram med flyktninghjelp

Hjelpeorganisasjonar som Flyktninghjelpen fortviler over stengde landegrenser. Dei når ikkje fram med humanitær hjelp. Dei fryktar særleg konsekvensane om koronaviruset spreier seg i overfylte leirar. Viruset er påvist både på Gazastripen og i Syria.