– Noreg bryt Svalbard-traktaten

Noreg bryt Svalbard-traktaten. Det seier det russiske utenriksdepartementet i ei offisiell utsegn. Bakgrunnen er misnøye med avgrensingar som norske styresmakter legg på russisk næringsverksemd og vitskapeleg verksemd på Svalbard.