Norwegian-tilsette får ikkje løn

Britiske Norwegian-tilsette får ikkje løn i april, melder E24. Selskapet har sendt ut varsel til pilotane i Storbritannia om at dei må vente med lønsutbetaling, i påvente av at myndigheitenes lønsordning blir sett i verk.