Ropstad gir flere arbeidstillatelse

Regjeringspartiene KrF og Venstre ønsker å endre loven slik at asylsøkere uten lovlig opphold skal få lov til å jobbe. De vil unngå at biskop Gunnar Stålsett må gå i fengsel fordi han har gitt en ureturnerbar asylsøker jobb.