Russland set fly på bakken

Russland har bestemt at all sivil luftfart og charterreiser skal utsettast frå i morgon av, melder Reuters. Dei russiske flyselskapa skal framleis få fly til andre land og hente russiske borgarar og andre som har fått løyve til å komme inn i landet.