Statkraft politimeldt for vernebrot

Statkraft er politianmeldt for gravearbeid i Jostedalsbreen Nasjonalpark. Gravemaskinar og dumperar arbeidde i fjor vår med flaumsikring langs Fåbergstølselvi i Luster, og Statkraft vedgår at arbeidet vart gjort utan løyve..