Stengde fjellovergangar

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengt for personbilar, men det er kolonnekøyring for større bilar. Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av rasfare. Fv50 Hol – Aurland er stengt på grunn av uver.