Stortinget stramma inn AAP-reglar

I 2017 stramma Stortinget inn reglane for eksport av arbeidsavklaringspengar (AAP). Det var Høgre, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet som sørgde for fleirtal i ei sak som no har ført til Nav-standalen, skriv Klassekampen.