Ynskjer meir smittevernutstyr

Byrådsleiar i Bergen, Roger Valhammer, meiner norske kommunar bør få ein større andel av smittevernutstyret, skriv BT. Den nasjonale ordninga gir 20 prosent av innkjøpt smittevernutstyr til kommunane.