Svenskarna följer läkares råd om antibiotika

November 23, 2023 0 Comments

Endast sex procent av svenskarna har någon gång insisterat på att få antibiotika, trots att läkare sagt att det inte behövs. Det visar en undersökning från Novus. Män mellan 50‍–‍64 år svarar i högre grad att de insisterat på att få antibiotika utskrivet. På länsnivå är totalsiffran högre bland de som uppger att de bor i …

Gör en extra koll när du nätshoppar kosmetika

November 22, 2023 0 Comments

Just nu pågår Black Week-handeln. Hudvårdsprodukter och annan kosmetika är bland det mest populära att handla på nätet. Men den som planerar den typen av inköp behöver vara lite vaksam. Oseriösa näthandlare kan göra stora affärer på obetänksamma konsumenter. 2023-11-21T09:44:55Z

Första vägledningen om AI i svensk sjukvård

November 18, 2023 0 Comments

Artificiell intelligens (AI) kan öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför samtidigt kända och sannolikt även okända risker. Läkemedelsverket har därför tagit fram en vägledning till svensk sjukvård, som lyfter aspekter att ta hänsyn till när man inför och använder system och produkter som innehåller AI‍-‍teknik. 2023-11-16T08:49:47Z

Läkemedelsverket vill samla kliniska prövningar i Sverige

November 16, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket vill bli ett nationellt centrum för alla former av kliniska prövningar i Sverige. I remissvaret på regeringens utredning om att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, konstaterar Läkemedelsverket att det finns ett behov av nationellt stöd för kliniska prövningar och föreslår att ett kansli bör organiseras under Läkemedelsverket. 2023-11-15T13:09:47Z

Nytt anpassat covidvaccin godkänns av EMA

November 1, 2023 0 Comments

Ett nytt covidvaccin, anpassat för att skydda mot omikronvarianten XBB.1.5, får rekommendation om godkännande från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 2023-11-01T12:08:17Z

Läkemedelsverket positivt till att vissa uppgifter i journaler ska kunna delas inom EES

November 1, 2023 0 Comments

Den 29 mars 2023 presenterade utredningen om elektroniska recept och patientöversikter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sitt slutbetänkande för regeringen. Läkemedelsverket har nu lämnat sitt yttrande på remissen och stödjer de övergripande målsättningarna med lagstiftningen och välkomnar flera av initiativen. 2023-11-01T14:22:01Z

Lägesbild ökar förmågan att förhindra och hantera brist på medicintekniska produkter

October 31, 2023 0 Comments

Tillgången till medicintekniska produkter har stor betydelse för människors liv och hälsa. Läkemedelsverket och E‍‍-‍‍hälsomyndigheten har överlämnat en slutrapport till regeringen om vad som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en nationell lägesbild av tillgången till relevanta medicintekniska produkter i Sverige. 2023-10-30T06:59:21Z

En klok läkemedelsanvändning börjar med föräldrarna

October 25, 2023 0 Comments

Föräldrar spelar en viktig roll i barns läkemedelsvanor. 65 procent av de tillfrågade föräldrarna till 12‍–‍18‍-‍åringar uppger i en ny Novus-undersökning att man pratar om medicin hemma. Men bara en av fem tar själv initiativet till att prata om medicin med sitt barn. 2023-10-25T06:54:27Z

Annika Östman Wernerson ny ledamot i Läkemedelsverkets styrelse

October 23, 2023 0 Comments

Regeringen har utsett Annika Östman Wernerson till ledamot i Läkemedelsverkets styrelse. Annika Östman Wernerson är rektor vid Karolinska Institutet, professor i njur- och transplantationsvetenskap och överläkare i klinisk patologi. 2023-10-23T07:57:08Z

Förfalskat Ozempic på europeiska marknaden

October 19, 2023 0 Comments

Förfalskningar av diabetesläkemedlet Ozempic har hittats hos grossister i EU och Storbritannien. Den europeiska läkemedelsmyndigheten uppmanar nu alla att vara vaksamma när de hanterar detta läkemedel. 2023-10-19T09:38:56Z