Har ditt barns hudvårdsrutiner gått till överdrift?

April 11, 2024 0 Comments

Avancerade hudvårdsprodukter har blivit populära långt ned i åldrarna. Men barns hud behöver inte serum, peeling, rynkkrämer och liknande. De här produkterna är framtagna för vuxna och är inte säkerhetsbedömda för barn. 2024-04-11T09:09:54Z

Läkemedelsverket föreslår tydligare regler för hampa

March 28, 2024 0 Comments

Läkemedelsverket redovisar nu hur odling och hantering av sådan cannabis som omfattas av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, även kallad industrihampa, kan säkerställas i Sverige. Det utan att narkotikalagstiftningen kringgås. 2024-03-28T06:25:11Z

Omedelbart förbud att sälja generiskt läkemedel

March 28, 2024 0 Comments

Läkemedelsverket har fattat beslut om ett omedelbart förbud att sälja läkemedlet Dimethyl fumarate Glenmark i olika styrkor. Anledningen är att det inte är tillåtet att sälja generiska läkemedel när originalläkemedlet fortfarande har ett gällande marknadsskydd. 2024-03-28T07:52:20Z

Föreslår krav för att minska miljörisker vid läkemedelstillverkning

March 27, 2024 0 Comments

För att minska riskerna med utsläpp i miljön föreslår Läkemedelsverket att det införs krav vid tillverkning av läkemedel. Kraven måste uppfyllas för att företag ska kunna beviljas en så kallad miljöpremie. 2024-03-26T08:22:02Z

År 2023 summerat i myndighetens årsredovisning

March 27, 2024 0 Comments

Kriget i Europa, Sveriges Natoansökan och allt fler restanmälda läkemedel är några exempel på det som präglade år 2023. Samtidigt har en orolig omvärld stärkt det europeiska samarbetet och visat på läkemedelsmyndigheternas viktiga roll i samhällets motståndskraft. Läkemedelsverkets årsredovisning summerar det gångna året och visar på bredden i verksamheten. 2024-03-26T13:43:13Z

Nytt regeringsuppdrag – nationell lägesbild över medicintekniska produkter

March 21, 2024 0 Comments

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att göra det möjligt att ta fram en nationell lägesbild över tillgången till medicintekniska produkter och kartlägga vilka produkter som tillverkas i Sverige. 2024-03-14T11:54:59Z

Naloxon blir receptfritt

March 19, 2024 0 Comments

Läkemedelsverket har godkänt receptfrihet för läkemedel med naloxon i form av nässpray. Det innebär att man kommer kunna köpa naloxon utan recept på apotek. När naloxon nässpray kommer kunna finnas tillgängligt på apoteken beror på när företaget och apoteken är klara med den omställning till receptfri försäljning som de behöver genomföra. 2024-03-19T12:30:11Z

Rekordmånga samtal till Giftinformations­centralen 2023

March 14, 2024 0 Comments

Under 2023 besvarade Giftinformationscentralens telefonrådgivning mer än 108 000 frågor om akuta förgiftningar. Förfrågningarna från sjukvården har ökat mest, särskilt nattetid. 2024-03-14T08:58:24Z

Nytt uppdrag att stärka öppenvårdsapotekens beredskap

March 13, 2024 0 Comments

Apoteken har ett behov av att öva sin förmåga att lämna ut läkemedel och andra varor vid fredstida kriser, såväl som vid höjd beredskap och ytterst krig. Regeringen ger därför nu Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra samverkansövningar för att stärka apotekens beredskap. 2024-03-13T10:17:04Z

Luftvägsrensare kan fördröja en livräddande insats

March 12, 2024 0 Comments

Att agera snabbt vid en livshotande situation är avgörande. Luftvägsrensare påstås kunna rädda liv vid en kvävningssituation, men produkterna riskerar snarare att fördröja förloppet innan hjärt-lungräddning kan påbörjas. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara vaksamma. 2024-03-12T08:14:50Z