Analys av nationell statistik över kliniska prövningar 2023

May 21, 2024 0 Comments

Antalet ansökningar om kliniska prövningar för läkemedel minskade med 21 procent, medan ansökningar för medicintekniska produkter ökade med 19 procent. Idag på Internationella dagen för kliniska prövningar publicerar Läkemedelsverket en analys av statistiken för 2023. 2024-05-20T07:10:46Z

Medicinens verksamma ämne är poängen – nu blir detta tydligare för patienten

May 16, 2024 0 Comments

För att göra läkemedelsanvändningen mer patientsäker införs en mer enhetlig och tydligare beskrivning av läkemedels innehåll. Ett myndighetsgemensamt arbete har lett fram till att patienten i framtiden ser samma information om substansen i sina läkemedel oavsett var den tar del av informationen. 2024-05-15T06:30:00Z

Ett och samma substansnamn i hela kedjan – för patientens skull

May 16, 2024 0 Comments

Patienten ska möta samma substansnamn genom hela sin läkemedelsbehandling. Det är målet för ett myndighetsgemensamt arbete där nu första steget är taget. 2024-05-15T06:35:10Z

Säkra solskyddsvanor viktigt även i Sverige

May 16, 2024 0 Comments

Bara var tredje svensk använder i första hand skugga och kläder för att skydda sig mot solens strålar. Var tionde svensk använder inte solskyddsprodukter alls. Det visar en ny Novus-undersökning som Läkemedelsverket beställt. 2024-05-16T06:40:40Z

Acceptabel tillgång till ADHD-läkemedel i Sverige

May 16, 2024 0 Comments

Läkemedelsverket har tidigare fått signaler om brist på läkemedel för behandling av ADHD men bedömer idag tillgången som acceptabel. För ett mindre antal förpackningar pågår det, eller väntas det en restsituation. För majoriteten av patienterna bedöms detta inte ha betydande påverkan, eftersom det finns bytes- eller licensalternativ. 2024-05-16T07:14:12Z

Tjänsten Sök Läkemedelsfakta förbättras

May 14, 2024 0 Comments

Under våren har Läkemedelsverket arbetat med att förbättra sökfunktioner och innehåll i tjänsten Sök Läkemedelsfakta. Bland annat kommer det att finnas information om försäljningsstatus och information om restsituationer samt mer information om läkemedel för djur inklusive karenstider. 2024-05-14T06:07:11Z

Snoka rätt på fakta innan ormen är framme

May 14, 2024 0 Comments

Att huggormarna letat sig fram i vårvärmen är tydligt när samtalen om huggormsbett nu ökar till Giftinformationscentralen. Uppemot 400 personer vårdas varje år på sjukhus till följd av huggormsbett. Många behöver motgift. 2024-05-14T06:30:00Z

Förslag till föreskrifter om detaljhandel med läkemedel har anmälts som tekniska föreskrifter till EU‍-‍kommissionen

May 13, 2024 0 Comments

Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek och nya föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel har, enligt regelverket, anmälts som tekniska föreskrifter till EU‍-‍kommissionen. Det innebär att det inträder en så kallad frysningsperiod under vilken beslut om föreskrifterna inte får fattas. 2024-05-13T08:47:51Z

Läkemedelsverket på Vitalis 2024

May 8, 2024 0 Comments

Vitalis är en mässa för framtidens hälsa, vård och omsorg med fokus på e‍-‍hälsa, välfärdsteknik och innovation. På årets upplaga kan du träffa Läkemedelsverket, i monter och seminarier men också online. 2024-05-08T10:08:07Z

Pia Näsvall ny ledamot i Läkemedelsverkets styrelse

May 8, 2024 0 Comments

Regeringen har utsett Pia Näsvall till ledamot i Läkemedelsverkets styrelse. Pia Näsvall är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Norrbotten och överläkare i kirurgi. 2024-05-08T12:25:57Z