Fortsatta kunskapshöjande insatser om riskerna med lustgasberusning

July 13, 2024 0 Comments

Regeringen förlänger uppdraget som Läkemedelsverket‌/‌Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har att sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå vid användning av lustgas i berusningssyfte. 2024-07-03T13:10:43Z

EMA-kommitté får svensk ordförande

July 11, 2024 0 Comments

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel, PRAC, har en avgörande betydelse för säkra läkemedel i EU. Den 10 juli valdes Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare vid Läkemedelsverket, till kommitténs ordförande. 2024-07-11T07:32:54Z

Risk för allvarliga biverkningar av påstådd ginsengprodukt

July 9, 2024 0 Comments

Produkten ”Ginseng Kianpi Pil” uppges innehålla olika växter, men innehållet består av läkemedelssubstanserna dexametason (kortison) och cyproheptadin (antihistamin) i okänd mängd. Dessa ämnen kan ge allvarliga biverkningar vid okontrollerat intag och ska inte intas på eget bevåg. Den som använder produkten bör omedelbart kontakta läkare för att kunna sluta med produkten på ett säkert sätt. …

Utveckling och beredskap – trender i Läkemedelsverkets omvärldsrapport

July 3, 2024 0 Comments

Fortsatt positiv utveckling inom nya behandlingar, ökade krav på lagerhållning och fokus på konkurrenskraftiga kliniska prövningar. Det är tydliga trender i Läkemedelsverkets årliga omvärldsrapport. 2024-07-03T06:21:48Z

Hälsodata i fokus för nytt regeringsuppdrag

July 3, 2024 0 Comments

I ett nytt regeringsuppdrag får Läkemedelsverket till uppgift att utreda förutsättningarna för att ges rollen som marknadskontrollmyndighet för elektroniska hälsojournaler och hälsoappar. 2024-07-03T08:57:10Z

Villkorat marknadsföringstillstånd för läkemedlet Ocaliva återkallas

July 2, 2024 0 Comments

EMA rekommenderar att det villkorade godkännandet för läkemedlet Ocaliva återkallas. Fördelarna anses inte längre uppväga riskerna. Läkemedlet används för att behandla vuxna med en den sällsynta sjukdomen primär biliär cholangit. 2024-07-02T08:24:16Z

Telefonistörning hos Tele2 påverkade Giftinformations­centralen

June 29, 2024 0 Comments

Under natten mot fredag den 28 juni (mellan klockan 00:30 – 04:30) hade Tele2 stora störningar i telefonin för Giftinformationscentralen. Varken ordinarie telefonitjänst eller reservlösning fungerade. Under denna tid kunde Giftinformationscentralen varken nås av sjukvård eller allmänhet. Genom en sekundär reservlösning kunde SOS nå Giftinformationscentralen från strax efter klockan 01. 2024-06-28T09:11:08Z

Stärkt konkurrenskraft genom kliniska prövningar

June 27, 2024 0 Comments

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att föreslå hur förutsättningarna för att Sveriges konkurrenskraft inom kliniska prövningar ska stärkas. I uppdraget ingår att ta hänsyn till relevanta delar av förslaget om ett nationellt partnerskap, benämnt SweTrial. 2024-06-27T14:32:23Z

Nu kan privatpersoner enklare anmäla säkerhetsproblem med medicintekniska produkter

June 26, 2024 0 Comments

En ny e-tjänst gör det enklare för privatpersoner att anmäla problem med medicintekniska produkter såsom självtester, kondomer, plåster eller fillers. Att Läkemedelsverket får in rapporter även från privatpersoner är viktigt för att kunna upptäcka säkerhets- och användarproblem. 2024-06-26T09:23:58Z

Tio läkemedel tillfälligt återkallade

June 24, 2024 0 Comments

Tio generiska läkemedel får sina godkännanden tillfälligt återkallade. Anledningen är de bioekvivalensstudier som genomförts vid det indiska företaget Synapse Labs Pvt. Ltd. 2024-06-24T07:53:23Z