Vaccin mot RS‍-‍virus godkänt

October 6, 2023 0 Comments

EU-kommissionen har godkänt det första vaccinet mot RS‍-‍virus, som ska skydda nyfödda barn. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade kommissionen att godkänna läkemedlet Abrysvo den 20 juli. 2023-08-29T09:17:47Z

Nytt anpassat covidvaccin får grönt ljus av EMA

October 6, 2023 0 Comments

Ett nytt covidvaccin, anpassat för att skydda mot omikronvarianten XBB.1.5, får rekommendation om godkännande från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 2023-08-30T13:01:55Z

Thony Björk ny ledamot av Läkemedelsverkets styrelse

October 6, 2023 0 Comments

Regeringen har utsett Thony Björk till ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Thony Björk, som är legitimerad apotekare, har bland annat verkat som sakkunnig i läkemedelsfrågor, nationellt såväl som internationellt och har även lång erfarenhet från Apoteket AB. 2023-08-30T14:25:13Z

Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket är en av de 26 myndigheter som står bakom det förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nyligen överlämnade till regeringen. En korrekt och väl avvägd förskrivning av läkemedel spelar en central roll inom området. 2023-09-05T10:34:36Z

Ytterligare satsningar på kunskapsstöd och tillgängliga läkemedel

October 6, 2023 0 Comments

Två nya enheter och förslag till utökade uppdrag. Det är nästa steg i Läkemedelsverkets arbete för att öka tillgången till läkemedel och stärka arbetet med att förmedla producentobundna kunskapsstöd till hälso- och sjukvården. 2023-09-06T13:54:31Z

Samtliga fillers av märket Los Deline återtagna

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket har tidigare informerat om att certifikatet för fillern Los Deline, som använts för bröst- och rumpförstoring, permanent dragits in för produkter tillverkade efter den 23 mars 2023. Sedan dess har den tjeckiska myndigheten begärt att samtliga produkter på marknaden ska återkallas. Tillverkaren har nu genomfört återkallandet och Läkemedelsverket avslutar därför sitt ärende. 2023-09-07T09:01:08Z

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – CCTx‍-‍001

October 6, 2023 0 Comments

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning. 2023-09-12T14:32:31Z

Ny remissrunda för Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

October 6, 2023 0 Comments

Hösten 2022 skickade Läkemedelsverket ett remissförslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek, efter att regelverket setts över. Remissrundan resulterade i många svar med viktiga synpunkter som gjort att Läkemedelsverket omarbetar förslaget. Det nya förslaget kommer nu att skickas på remiss.  2023-09-13T07:16:40Z

Fortsatt hälsofarligt innehåll i många tatueringsfärger

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverkets analyser har flera år i rad visat på hälsofarligt innehåll i tatueringsfärger. Årets tillsynsprojekt visar inte på någon förbättring. Nästan hälften av de undersökta färgerna hade ett eller flera ämnen med halter över de tillåtna koncentrationsgränserna. Utöver innehållsbrister hade 96 procent av tatueringsfärger brister i märkningen. 2023-09-13T11:30:10Z

Hello world!

October 4, 2023 0 Comments

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!