Läkemedelsverket ska höja kunskapen för fler kliniska prövningar

October 6, 2023 0 Comments

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder för att främja kliniska prövningar i Sverige. Målet är att företag, hälso- och sjukvårdspersonal samt akademisk forskning ska ta till sig av grundläggande eller mer avancerad kompetens om regulatoriska krav och erfarenheter om kliniska prövningar. 2023-09-28T09:03:47Z

Läkemedelsverket föreslår ökad samverkan mellan myndigheter kring THC‍-‍produkter

October 6, 2023 0 Comments

Förbättrad myndighetssamverkan kring arbetet med kontrollen av produkter med låg THC‍-‍halt skulle innebära säkrare produkter för konsumenterna. Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen. 2023-10-02T07:25:54Z

Läkemedelsverket välkomnar ny läkemedelslagstiftning men påpekar risker

October 6, 2023 0 Comments

Den 26 april 2023 presenterade EU‍-‍kommissionen förslag till ny läkemedelslagstiftning. Läkemedelsverket stödjer de övergripande målsättningarna med lagstiftningen och välkomnar flera av initiativen, men ser samtidigt risker. 2023-10-05T12:12:20Z

Riskerna med boffning i fokus för nytt regeringsuppdrag

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstärkt informationsinsats om de livshotande skador som kan uppkomma vid inandning av drivgaser eller flyktiga lösningsmedel, så kallad boffning. 2023-09-14T07:00:11Z

Ny vägledning för användning av artificiell intelligens i svensk sjukvård

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket har idag publicerat sin första vägledning rörande användning av artificiell intelligens (AI) i sjukvården. AI har potentialen att öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför flera nya kända och sannolikt även okända risker. 2023-09-13T12:14:29Z

Vaccin mot RS‍-‍virus godkänt

October 6, 2023 0 Comments

EU-kommissionen har godkänt det första vaccinet mot RS‍-‍virus, som ska skydda nyfödda barn. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade kommissionen att godkänna läkemedlet Abrysvo den 20 juli. 2023-08-29T09:17:47Z

Nytt anpassat covidvaccin får grönt ljus av EMA

October 6, 2023 0 Comments

Ett nytt covidvaccin, anpassat för att skydda mot omikronvarianten XBB.1.5, får rekommendation om godkännande från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 2023-08-30T13:01:55Z

Thony Björk ny ledamot av Läkemedelsverkets styrelse

October 6, 2023 0 Comments

Regeringen har utsett Thony Björk till ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Thony Björk, som är legitimerad apotekare, har bland annat verkat som sakkunnig i läkemedelsfrågor, nationellt såväl som internationellt och har även lång erfarenhet från Apoteket AB. 2023-08-30T14:25:13Z

Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket är en av de 26 myndigheter som står bakom det förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nyligen överlämnade till regeringen. En korrekt och väl avvägd förskrivning av läkemedel spelar en central roll inom området. 2023-09-05T10:34:36Z

Ytterligare satsningar på kunskapsstöd och tillgängliga läkemedel

October 6, 2023 0 Comments

Två nya enheter och förslag till utökade uppdrag. Det är nästa steg i Läkemedelsverkets arbete för att öka tillgången till läkemedel och stärka arbetet med att förmedla producentobundna kunskapsstöd till hälso- och sjukvården. 2023-09-06T13:54:31Z