Läkemedelsboken nästan i mål

March 7, 2024 0 Comments

I dagarna landar Läkemedelsverkets slutrapport för regeringsuppdraget att nylansera Läkemedelsboken hos Regeringskansliet. 2024-03-07T08:12:57Z

Framgångsrik kampanj om farorna med lustgas

March 5, 2024 0 Comments

De myndighetsgemensamma informationsinsatserna om risken med att berusa sig på lustgas nådde brett. Bakom materialet som förmedlades med start 2023 står Läkemedelsverket/‌Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. 2024-03-04T08:34:46Z

Jaga inte järntillskott till din nyfödda i sociala medier

March 1, 2024 0 Comments

Har ditt nyfödda barn fått järntillskott på recept? Ta kontakt med apoteket i god tid så att de kan beställa läkemedlet åt ditt barn. Det är ingen fara om det dröjer några dagar innan behandlingen kan börja. Följ noga läkarens anvisningar och var uppmärksam på doseringen. 2024-02-29T09:06:03Z

Nytt förfarande vid läkemedelsbehandling med järntillskott till nyfödda

February 29, 2024 0 Comments

När licensläkemedel används för behandling av järnunderskott hos nyfödda är det viktigt att uppmärksamma att såväl dosering som sättet att ge läkemedlet skiljer sig åt från tidigare läkemedel. 2024-02-29T08:44:09Z

Lägre risk för hjärtmuskelinflammation efter boosterdos av covid-vaccin

February 28, 2024 0 Comments

Risken för hjärtmuskelinflammation är lägre efter en boosterdos än efter primärvaccination. Yngre män har den högsta risken, och den är högre efter Spikevax (Moderna) än efter Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Det visar en ny studie från Läkemedelsverket i samarbete med andra nordiska myndigheter. 2024-02-28T08:44:10Z

Regionernas behov i fokus när Läkemedelsverket turnerar

February 28, 2024 0 Comments

Läkemedelsverket kommer under våren att besöka landets regioner. Syftet är att ta reda på hur myndigheten på ett tydligare och effektivare sätt kan möta hälso- och sjukvårdens behov. 2024-02-27T06:41:38Z

Ett år kvar tills alla kliniska prövningar övergår till ny databas

February 9, 2024 0 Comments

Senast den 31 januari 2025 måste alla pågående kliniska prövningar i EU övergå till CTIS ( Clinical Trials Information System ), som är den gemensamma portalen och databasen för kliniska läkemedelsprövningar inom EU/EES. Då avslutas den treåriga övergångsperioden. 2024-02-09T12:51:50Z

Ny studie visar på hamstring av insulin under pandemin

February 8, 2024 0 Comments

Flera läkemedel och framför allt insulin hamstrades första veckorna i mars 2020 i början covid‍-‍19-pandemin. En ny studie genomförd av Läkemedelsverket på svenska befolkningens uttag av läkemedel under 2019 och 2020, visade ett dubblerat uttag av insulin. För att motverka att brist uppstod under pandemin beslutade regeringen om begränsningar av uttag på recept. 2024-02-08T10:20:06Z

Ny nationell läkemedelsstrategi beslutad av regeringen

February 5, 2024 0 Comments

Regeringen har beslutat om en ny nationell läkemedelsstrategi (NLS). I den nya strategin blir det ökat fokus på beredskap vid kris eller krig och att utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar läggs till i NLS. 2024-02-05T12:30:50Z

Vabruari – så ska du tänka om medicin till ditt barn

February 1, 2024 0 Comments

I februari är många hemma för vård av sjukt barn, så kallad vab. Det är inte ovanligt att föräldrar ringer till Läkemedelsupplysningen för råd om mediciner som kan lindra när barnet är förkylt. Ett allmänt råd är att tänka efter om den förkylda verkligen behöver medicin. Om det behövs, är det viktigt att välja med …