SonicLife luftvägsrensare som används vid luftvägsstopp uppfyller inte kraven i det medicintekniska regelverket och bör därmed inte användas. Bolaget som säljer produkten har inte kunnat uppvisa någon dokumentation i form av EC‍-‍certifikat eller försäkran som styrker att produkten uppfyller kraven för en medicinteknisk produkt. 
2023-05-08T07:46:48Z