I dag publiceras Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation för atopisk dermatit, som är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Rekommendationen lyfter fram nya läkemedelsbehandlingar, vikten av en god egenvårdsförmåga och inte minst betydelsen av att alla får en god basbehandling.
2023-06-26T07:05:43Z