Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek och nya föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel har, enligt regelverket, anmälts som tekniska föreskrifter till EU‍-‍kommissionen. Det innebär att det inträder en så kallad frysningsperiod under vilken beslut om föreskrifterna inte får fattas.
2024-05-13T08:47:51Z