Regeringen förlänger uppdraget som Läkemedelsverket‌/‌Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har att sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå vid användning av lustgas i berusningssyfte.
2024-07-03T13:10:43Z