De flesta vanliga mediciner klarar varma sommardagar utan att effekten eller säkerheten påverkas. Men det finns läkemedel som kan vara känsliga för både värme och kyla. Förvaras läkemedlen fel riskerar effekten att påverkas. Läs alltid bipacksedeln för att veta vad som gäller för just dina läkemedel.
2024-06-17T12:55:45Z