De myndighetsgemensamma informationsinsatserna om risken med att berusa sig på lustgas nådde brett. Bakom materialet som förmedlades med start 2023 står Läkemedelsverket/‌Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.
2024-03-04T08:34:46Z