Den 29 mars 2023 presenterade utredningen om elektroniska recept och patientöversikter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sitt slutbetänkande för regeringen. Läkemedelsverket har nu lämnat sitt yttrande på remissen och stödjer de övergripande målsättningarna med lagstiftningen och välkomnar flera av initiativen.
2023-11-01T14:22:01Z