Genom att nyttja AI kan läkare få tillgång till rätt och adekvat kunskap i realtid för att öka kvaliteten vid läkemedelsförskrivning och beslut om vård. Med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen utvecklar Läkemedelsverket ett AI‍-‍verktyg för svensk sjukvård.
2024-06-24T12:29:08Z