Lufthjälpen luftvägsrensare marknadsförs för användning vid luftvägsstopp men uppfyller inte kraven på CE‍-‍märkning och bör därmed inte användas. Bolaget som säljer produkten har inte kunnat uppvisa något som styrker att den uppfyller kraven för en säker medicinteknisk produkt.
2024-06-13T06:15:00Z