Att agera snabbt vid en livshotande situation är avgörande. Luftvägsrensare påstås kunna rädda liv vid en kvävningssituation, men produkterna riskerar snarare att fördröja förloppet innan hjärt-lungräddning kan påbörjas. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara vaksamma.
2024-03-12T08:14:50Z