Apoteken har ett behov av att öva sin förmåga att lämna ut läkemedel och andra varor vid fredstida kriser, såväl som vid höjd beredskap och ytterst krig. Regeringen ger därför nu Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra samverkansövningar för att stärka apotekens beredskap.
2024-03-13T10:17:04Z