Det totala antalet restanmälda läkemedelsförpackningar har ökat under 2023, samtidigt som det under det tredje kvartalet syns en minskning i restanmälningarna jämfört med tidigare kvartal. En värdefull nyckel för att möta och hantera restsituationer på läkemedel, i en global och komplex kedja, är samverkan.
2023-10-12T13:41:20Z