Få luskammar sitt barn i förebyggande syfte

October 6, 2023 0 Comments

Trots att många förskolor och skolor rekommenderar luskamning vid terminsstart visar en ny undersökning från Novus att en majoritet av föräldrarna inte luskammar. 2023-09-15T11:17:52Z

Nytt anpassat covidvaccin godkänns av EMA

October 6, 2023 0 Comments

Ett nytt covidvaccin, anpassat för att skydda mot omikronvarianten XBB.1.5, får rekommendation om godkännande från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 2023-09-18T05:00:00Z

Läkemedelsverket uppdaterar rekommendation om biosimilarer

October 6, 2023 0 Comments

Det finns i nuläget inget som talar för att upprepade byten (så kallad multipel switch) mellan biosimilarer och referensläkemedel vid förskrivning eller användning inom sjukvården skulle innebära ett problem ur ett effekt- eller säkerhetsperspektiv. Det konstateras i en rapport som Läkemedelsverket nu lämnar till regeringen. Slutsatsen är i linje med vad den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA …

Välbeprövade antibiotika viktigt när gravida och ammande behandlas för bakteriella infektioner

October 6, 2023 0 Comments

Idag publicerar Läkemedelsverket en ny behandlingsrekommendation för antibiotika till gravida och ammande kvinnor. Rekommendationen trycker på vikten av att säkra odling med resistensbestämning, att i första hand behandla med väl beprövade läkemedel och att amningen i regel kan fortsätta vid kortare antibiotikakurer. 2023-09-20T05:55:40Z

Beslagtaget potensmedel innehöll farliga nivåer läkemedelssubstans – andra för lite

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat 13 potensmedel som Tullverket tagit i beslag i samband med Operation Pangea 2022. Åtta av produkterna hade ett innehåll som inte överensstämde med innehållsförteckningen. Mängden aktiv substans i produkterna var antingen för liten för att ha god effekt eller på nivåer som kan vara livshotande om man har en underliggande hjärtsjukdom. 2023-09-21T07:51:38Z

Allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn kan förebyggas med läkemedelsbehandling

October 6, 2023 0 Comments

Idag offentliggör Läkemedelsverket nya rekommendationer till vården för att förebygga allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn. Rekommendationen är specifik för kommande virussäsong 2023/2024. 2023-09-22T06:33:45Z

Läkemedelsverket ska höja kunskapen för fler kliniska prövningar

October 6, 2023 0 Comments

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder för att främja kliniska prövningar i Sverige. Målet är att företag, hälso- och sjukvårdspersonal samt akademisk forskning ska ta till sig av grundläggande eller mer avancerad kompetens om regulatoriska krav och erfarenheter om kliniska prövningar. 2023-09-28T09:03:47Z

Läkemedelsverket föreslår ökad samverkan mellan myndigheter kring THC‍-‍produkter

October 6, 2023 0 Comments

Förbättrad myndighetssamverkan kring arbetet med kontrollen av produkter med låg THC‍-‍halt skulle innebära säkrare produkter för konsumenterna. Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen. 2023-10-02T07:25:54Z

Läkemedelsverket välkomnar ny läkemedelslagstiftning men påpekar risker

October 6, 2023 0 Comments

Den 26 april 2023 presenterade EU‍-‍kommissionen förslag till ny läkemedelslagstiftning. Läkemedelsverket stödjer de övergripande målsättningarna med lagstiftningen och välkomnar flera av initiativen, men ser samtidigt risker. 2023-10-05T12:12:20Z

Hello world!

October 4, 2023 0 Comments

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!