Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – CCTx‍-‍001

October 6, 2023 0 Comments

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning. 2023-09-12T14:32:31Z

Ny remissrunda för Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

October 6, 2023 0 Comments

Hösten 2022 skickade Läkemedelsverket ett remissförslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek, efter att regelverket setts över. Remissrundan resulterade i många svar med viktiga synpunkter som gjort att Läkemedelsverket omarbetar förslaget. Det nya förslaget kommer nu att skickas på remiss.  2023-09-13T07:16:40Z

Fortsatt hälsofarligt innehåll i många tatueringsfärger

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverkets analyser har flera år i rad visat på hälsofarligt innehåll i tatueringsfärger. Årets tillsynsprojekt visar inte på någon förbättring. Nästan hälften av de undersökta färgerna hade ett eller flera ämnen med halter över de tillåtna koncentrationsgränserna. Utöver innehållsbrister hade 96 procent av tatueringsfärger brister i märkningen. 2023-09-13T11:30:10Z

Ny vägledning för användning av artificiell intelligens i svensk sjukvård

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket har idag publicerat sin första vägledning rörande användning av artificiell intelligens (AI) i sjukvården. AI har potentialen att öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför flera nya kända och sannolikt även okända risker. 2023-09-13T12:14:29Z

Riskerna med boffning i fokus för nytt regeringsuppdrag

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstärkt informationsinsats om de livshotande skador som kan uppkomma vid inandning av drivgaser eller flyktiga lösningsmedel, så kallad boffning. 2023-09-14T07:00:11Z

Få luskammar sitt barn i förebyggande syfte

October 6, 2023 0 Comments

Trots att många förskolor och skolor rekommenderar luskamning vid terminsstart visar en ny undersökning från Novus att en majoritet av föräldrarna inte luskammar. 2023-09-15T11:17:52Z

Nytt anpassat covidvaccin godkänns av EMA

October 6, 2023 0 Comments

Ett nytt covidvaccin, anpassat för att skydda mot omikronvarianten XBB.1.5, får rekommendation om godkännande från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 2023-09-18T05:00:00Z

Läkemedelsverket uppdaterar rekommendation om biosimilarer

October 6, 2023 0 Comments

Det finns i nuläget inget som talar för att upprepade byten (så kallad multipel switch) mellan biosimilarer och referensläkemedel vid förskrivning eller användning inom sjukvården skulle innebära ett problem ur ett effekt- eller säkerhetsperspektiv. Det konstateras i en rapport som Läkemedelsverket nu lämnar till regeringen. Slutsatsen är i linje med vad den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA …

Välbeprövade antibiotika viktigt när gravida och ammande behandlas för bakteriella infektioner

October 6, 2023 0 Comments

Idag publicerar Läkemedelsverket en ny behandlingsrekommendation för antibiotika till gravida och ammande kvinnor. Rekommendationen trycker på vikten av att säkra odling med resistensbestämning, att i första hand behandla med väl beprövade läkemedel och att amningen i regel kan fortsätta vid kortare antibiotikakurer. 2023-09-20T05:55:40Z

Beslagtaget potensmedel innehöll farliga nivåer läkemedelssubstans – andra för lite

October 6, 2023 0 Comments

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat 13 potensmedel som Tullverket tagit i beslag i samband med Operation Pangea 2022. Åtta av produkterna hade ett innehåll som inte överensstämde med innehållsförteckningen. Mängden aktiv substans i produkterna var antingen för liten för att ha god effekt eller på nivåer som kan vara livshotande om man har en underliggande hjärtsjukdom. 2023-09-21T07:51:38Z