Allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn kan förebyggas med läkemedelsbehandling

October 6, 2023 0 Comments

Idag offentliggör Läkemedelsverket nya rekommendationer till vården för att förebygga allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn. Rekommendationen är specifik för kommande virussäsong 2023/2024. 2023-09-22T06:33:45Z

Läkemedelsverket ska höja kunskapen för fler kliniska prövningar

October 6, 2023 0 Comments

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder för att främja kliniska prövningar i Sverige. Målet är att företag, hälso- och sjukvårdspersonal samt akademisk forskning ska ta till sig av grundläggande eller mer avancerad kompetens om regulatoriska krav och erfarenheter om kliniska prövningar. 2023-09-28T09:03:47Z

Läkemedelsverket föreslår ökad samverkan mellan myndigheter kring THC‍-‍produkter

October 6, 2023 0 Comments

Förbättrad myndighetssamverkan kring arbetet med kontrollen av produkter med låg THC‍-‍halt skulle innebära säkrare produkter för konsumenterna. Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen. 2023-10-02T07:25:54Z

Läkemedelsverket välkomnar ny läkemedelslagstiftning men påpekar risker

October 6, 2023 0 Comments

Den 26 april 2023 presenterade EU‍-‍kommissionen förslag till ny läkemedelslagstiftning. Läkemedelsverket stödjer de övergripande målsättningarna med lagstiftningen och välkomnar flera av initiativen, men ser samtidigt risker. 2023-10-05T12:12:20Z

Hello world!

October 4, 2023 0 Comments

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!