Läkemedelsverket utvecklar AI‍-‍stöd för läkare

June 24, 2024 0 Comments

Genom att nyttja AI kan läkare få tillgång till rätt och adekvat kunskap i realtid för att öka kvaliteten vid läkemedelsförskrivning och beslut om vård. Med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen utvecklar Läkemedelsverket ett AI‍-‍verktyg för svensk sjukvård. 2024-06-24T12:29:08Z

Nio nya ämnen blir narkotika

June 20, 2024 0 Comments

Regeringen har beslutat att nio nya ämnen blir narkotika från och med den 18 juni 2024. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna. 2024-06-20T08:15:31Z

Förvara medicinen rätt i sommarvärmen – läs bipacksedeln

June 17, 2024 0 Comments

De flesta vanliga mediciner klarar varma sommardagar utan att effekten eller säkerheten påverkas. Men det finns läkemedel som kan vara känsliga för både värme och kyla. Förvaras läkemedlen fel riskerar effekten att påverkas. Läs alltid bipacksedeln för att veta vad som gäller för just dina läkemedel. 2024-06-17T12:55:45Z

Lufthjälpen luftvägsrensare får inte längre säljas

June 13, 2024 0 Comments

Lufthjälpen luftvägsrensare marknadsförs för användning vid luftvägsstopp men uppfyller inte kraven på CE‍-‍märkning och bör därmed inte användas. Bolaget som säljer produkten har inte kunnat uppvisa något som styrker att den uppfyller kraven för en säker medicinteknisk produkt. 2024-06-13T06:15:00Z

Olustig ökning av lustgassamtal

June 12, 2024 0 Comments

Trots varningar från myndigheter och förbudsinitiativ i enskilda kommuner fortsätter antalet samtal om lustgas till Giftinformationscentralen att öka i alarmerande takt. Störst andel samtal kommer från sjukvården. 2024-06-11T07:00:10Z

Tre tips när du reser med medicin

June 12, 2024 0 Comments

I sommar riskerar många svenskar att fastna i tullen för att de tagit med sig medicin i resväskan, trots att det i de flesta fall är tillåtet. Läkemedelsverket och Tullverket har några tips till sommarens flygresenärer. 2024-06-12T06:23:33Z

Uppdrag att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

June 12, 2024 0 Comments

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamheter. Läkemedelsverket ska också analysera hur denna typ av brottslighet kan förebyggas, förhindras och upptäckas. 2024-06-12T09:19:42Z

Så skyddar du dig mot fästingsjukdomen borrelia

June 10, 2024 0 Comments

Så här års trivs både människa och fästingar ute i skog och mark. Skydda dig mot fästingbett genom täckande kläder och fästingmedel – och ta bort fästingar så snart det går. Den fästingrelaterade sjukdomen TBE finns det vaccin mot, men det saknas ännu för borrelia. 2024-06-10T06:57:02Z

Nytt behandlingsstöd för fästingsjukdomen borrelia

June 10, 2024 0 Comments

Endast 2–3 procent av alla fästingbett i Sverige leder till en borreliainfektion. För sjukvården kan det vara svårt att ställa rätt diagnos eftersom symtomen kan variera. En ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket ger stöd både i diagnostik och behandling. 2024-06-10T07:04:51Z

Två förslag till ökad miljöhänsyn vid läkemedelstillverkning

June 3, 2024 0 Comments

Läkemedelsverket har tagit fram två förslag på hur miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel bör införas i det europeiska regelverket. De två förslagen bedöms vara likvärdiga och i samma utsträckning bidra till en minskad miljöpåverkan från aktiva substanser från tillverkningen av läkemedel, men ansvarsfrågan skiljer sig. 2024-06-03T07:19:51Z