Under natten mot fredag den 28 juni (mellan klockan 00:30 – 04:30) hade Tele2 stora störningar i telefonin för Giftinformationscentralen. Varken ordinarie telefonitjänst eller reservlösning fungerade. Under denna tid kunde Giftinformationscentralen varken nås av sjukvård eller allmänhet. Genom en sekundär reservlösning kunde SOS nå Giftinformationscentralen från strax efter klockan 01.
2024-06-28T09:11:08Z