Regeringen har utsett Thony Björk till ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Thony Björk, som är legitimerad apotekare, har bland annat verkat som sakkunnig i läkemedelsfrågor, nationellt såväl som internationellt och har även lång erfarenhet från Apoteket AB.
2023-08-30T14:25:13Z