EMA rekommenderar att det villkorade godkännandet för läkemedlet Ocaliva återkallas. Fördelarna anses inte längre uppväga riskerna. Läkemedlet används för att behandla vuxna med en den sällsynta sjukdomen primär biliär cholangit.
2024-07-02T08:24:16Z